Velkommen til SikkerSkolevej.dk’s informationsside.

Grundet tekniske og ressourcemæssige udfordringer med opdateringen af indholdet på vores tidligere hjemmeside, er den pt. erstattet med denne kortfattede og simple INFORMATIONsside. Det oprindelige indhold på vores hjemmeside er ikke slettet, men blot deaktiveret mht. offentlig visning.

 

 

Sidste nyt (opdateret 28.7.2011 kl. 23)

 

På byrådets sidste møde 22.6.2011 inden sommerferien er lokalplan 900 desværre vedtaget endeligt og ukritisk, uden overhovedet at bruge tid på at undersøge vores alternative trafikløsning nærmere. Politikerne i Teknisk Udvalg gav os kun 5 minutter til at fremlægge forslaget, og affærdigede det derefter med henvisning til at det grønne areal ved Grenåvej er fredet. Vi er nu i gang med at få afklaret, på hvilken måde dette område er fredet: en fredning som åbenbart rækker videre end Byrådets beslutningskompetence… ?

 

 

 

 

Sagens forløb i Aarhus Byråd i juni 2011

 

Onsdag den 22.6.2011:

Lokalplan 900 vedtages endeligt og enstemmigt af Aarhus Byråd, med den minimalistiske og ”nemme” trafikløsning. Man forholder sig ikke til vores alternative trafikløsning, idet man henviser til at det grønne område ved Grenåvej er fredet.

 

 

Links:

    Referat (med tilhørende bilag) af byrådsmødet onsdag 22. juni 2011 [sag nr. 27]

    Lydoptagelse af byrådets behandling af sagen onsdag 22. juni 2011 (godt 7 minutter, 47:10 – 54:30 henne i lydklip)

 

Mandag den 20.6.2011:

Vi har et 5 minutters foretræde for Teknisk Udvalg, hvor vi forsøger at overbevise politikerne om at give den alternative trafikløsning en chance.

Efterfølgende afviser udvalget enstemmigt trafikløsningen med denne begrundelse:

 

 ”Udvalget hæfter sig ved, at etablering af en p-plads på det eksisterende grønne areal øst for Grenåvej ikke er mulig, da arealet er fredet”

 

Læs hele udvalgserklæringen her.

 

 

Fredag den 17.6.2011:

Vi har skrevet åbent brev til hver enkelt byrådsmedlem, og personligt afleveret dette i byrådsservice 17.6.2011 kl. 9.50.

I brevet efterlyser vi en politisk stillingtagen til vores alternative trafikforslag, og opfordrer til at man tager sig rimelig tid til at undersøge alle muligheder heri. Endvidere har den lokale presse også modtaget det åbne brev pr. email.

 

Links:

    Åbent brev til politikerne, bilag: kort 1, kort 2, kort 3   (bemærk at kort 1 og 2 er i A3 format)

 

 

Fredag den 10.6.2011:

Lokalplan 900 er på byrådsmødet onsdag den 8. juni 2011 sendt til Teknisk Udvalg, idet vi har bedt om foretræde for udvalget.

På byrådsmødet var alle politikere positive overfor det kommende halbyggeri, og enige om at opfordre til en hurtig behandling i Teknisk Udvalg.

Vi glæder os også til den nye hal, men håber blot at politikerne vil tage sig ordentlig tid til at undersøge mulighederne ved vores alternative trafikforslag til bunds.

 

Links:

    Referat (med tilhørende bilag) af byrådsmødet onsdag 8. juni 2011 [sag nr. 6]

    Lydoptagelse af byrådets behandling af sagen onsdag 8. juni 2011 (knap 3 minutter, 17:40 – 20:27 henne i lydklip)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Biler og cyklende/gående skolebørn passer ikke sammen!

- heller ikke i forbindelse med den nye multihal i Skødstrup-Løgten (lokalplan 900).

 

Lokalplan 900 i sin nuværende form lægger op til væsentligt flere biler på Bondehaven og Rosenhaven, idet ny parkeringsplads placeres i forlængelse af Bondehaven. De påtænkte tiltag til sikring af bløde trafikanter (”sive” områder og bump) mener vi på ingen måde kan kompensere for det faktum, at man vil trække en del biltrafik væk fra Grenåvej og ind i boligområder. Løsningen svarer således til, at man i stedet for at rense en forurenet å, først udleder mere forurening til den, for derefter at forsøge at rense vandet…

- vi mener at den forurenede å skal renses uden først at gøre den mere forurenet, dvs. de eksisterende trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger på Bondehaven og Rosenhaven skal løses, uden at koble dette sammen med unødig, eksplosiv vækst i antallet af biler.

 

 

Bilerne skal så vidt muligt holdes nede ved Grenåvej, og ikke trækkes op i boligområder!

- løsningen er parkeringsplads ved Grenåvej og sikker overgang.

 

En parkeringsplads ved Grenåvej i kombination med en sikker overgang mener vi er en klart bedre og helhedsorienteret/visionær løsning, som på alle måder også imødekommer bl.a. skolens ønsker om bedre afsætnings- og trafikforhold.

 

 

Læs mere på disse links:

 

Læs vores høringssvar til Lokalplan 900 her (15 MB pdf dokument)

 

 

Debatindlæg i lokalbladet 8541, april 2011 (se side 5)

 

Debatindlæg i lokalbladet 8541, juni 2011 (se side 8 og 9)

 

 

LokalAvisen 21.10.2009: Fokus på sikre skoleveje i Skødstrup-Løgten

 

LokalAvisen 31.10.2009: Sikker skolevej fik folk op af stolene

 

LokalAvisen 20.3.2010: Trafikuheld får Fællesrådet på banen

 

LokalAvisen 9.3.2011: Grenåvej er som en asfalteret bowlingbane

 

LokalAvisen 22.3.2011: Farlig blanding af biler og børn

 

LokalAvisen 22.3.2011: Farlig skolevej er børnenes pris for ny idrætshal

 

LokalAvisen 4.5.2011: Mange indsigelser mod ny idrætshal i Skødstrup

 

 

 

Har du spørgsmål til vores arbejde for bedre og sikrere skoleveje omkring Skødstrup Skole og den kommende nye hal,

er du meget velkommen til at sende en mail til Jørgen Aaberg Warncke

      info ”snabel a” sikkerskolevej.dk.